Gospodarka odpadami komunalnymi e-urzad Biuletyn Informacji Publicznej. CZ PL

M這dociani pracownicy - dokszta販anie

M這dociani pracownicy – dokszta販anie

DOFINANSOWANIE KOSZT紟 KSZTAzENIA MΜDOCIANYCH. DOFINANSOWANIE TO POMOC DE MINIMIS.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Pracodawcom, kt鏎zy zawarli z m這docianymi pracownikami umow o prac w celu przygotowania zawodowego przys逝guje dofinansowanie koszt闚 kszta販enia na mocy art. 122 ustawy Prawo o鈍iatowe ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 1148 z p騧n. zm.). W art. 122  ust. 11 ustawy Prawo o鈍iatowe dodana zosta豉 regulacja, kt鏎a dofinansowanie m這docianych pracownik闚 nakazuje traktowa jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami okre郵onymi w rozporz康zeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporz康zeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)
Dofinansowanie przyznaje w鎩t (burmistrz) gminy w豉軼iwej ze wzgl璠u na miejsce zamieszkiwania m這docianego pracownika. Wysoko嗆 dofinansowania zale篡 od okresu kszta販enia, wynikaj帷ego z umowy o prac i wynosi w przypadku nauki zawodu :
- 8.081 z - przy okresie kszta販enia 36 miesi璚y.
Je瞠li okres kszta販enia jest kr鏒szy ni 36 miesi璚y, kwot dofinansowania wyp豉ca si w wysoko軼i proporcjonalnej do okresu kszta販enia.
- w przypadku przyuczenia do wykonywania okre郵onej pracy dofinansowanie wynosi 254 z za ka盥y pe軟y miesi帷 kszta販enia.
Kwoty dofinansowania podlegaj waloryzacji wska幡ikiem cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych og馧em, je瞠li ten wska幡ik w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym rok, w kt鏎ym nast瘼uje wyp豉ta dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Ubiegaj帷y si o dofinansowanie pracodawca powinien :
1. Z這篡 w Urz璠zie Miasta i Gminy w Szczytnej wniosek najp騧niej w terminie 3 miesi璚y od dnia zdania przez m這docianego pracownika egzaminu.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis (za陰cznik do rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311 ),
3. Inne informacje niezb璠ne do udzielenia pomocy de minimis, dotycz帷e w szczeg鏊no軼i wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wielko軼i i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych koszt闚 kwalifikuj帷ych si do obj璚ia pomoc, na pokrycie kt鏎ych ma by przeznaczona pomoc de minimis.

4. Do陰czy do wniosku:
- kopie dokument闚 potwierdzaj帷ych posiadane kwalifikacje do prowadzenia kszta販enia zawodowego m這docianych pracownik闚 przez pracodawc lub osob prowadz帷 zak豉d w imieniu pracodawcy albo osob zatrudnion u pracodawcy na umow o prac,
- kopia dokumentu potwierdzaj帷ego zatrudnienie osoby prowadz帷ej szkolenie w imieniu pracodawcy,
- kopia umowy o prac z m這docianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
- kopie dokument闚 potwierdzaj帷ych kr鏒szy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
- kopia odpowiednio dyplomu lub 鈍iadectwa potwierdzaj帷ego zdanie egzaminu, o kt鏎ym mowa w art. 122 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. albo za鈍iadczenia potwierdzaj帷ego zdanie tego egzaminu,
- kopie 鈍iadectwa pracy m這docianego pracownika,
- kopia za鈍iadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej,
- kopia dokumentu potwierdzaj帷ego status prawny prowadzonej dzia豉lno軼i w przypadku sp馧ek,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis
- kopie za鈍iadcze o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w kt鏎ym pracodawca ubiega si o pomoc oraz w ci庵u 2 poprzedzaj帷ych go lat, albo o鈍iadczenie o wielko軼i pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo o鈍iadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
- o鈍iadczenie o sporz康zaniu lub nie sporz康zaniu sprawozda finansowych

Za陰czone kopie nale篡 potwierdzi za zgodno嗆 z orygina貫m

Zgodnie z 3a rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego m這docianych i ich wynagrodzenia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z p騧n. zm.)  pracodawca ma obowi您ek zawiadomi w鎩ta o zawarciu umowy z m這docianym pracownikiem.

dnia: 2015-06-17 dodal/a: Piotr Pop豉wski

Zadaj pytanie burmistrzowi


Pytania do Burmistrza Szczytnej, Jerzego Kr鏊a, prosimy kierowa bezpo鈔ednio na adres e-mail: burmistrz@szczytna.pl Odpowiedzi na pytania udzielane b璠 osobi軼ie przez Burmistrza Szczytnej.

Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej
ul. Wolno軼i 42
57-330 Szczytna

Urz康 czynny jest w godz. 7:30-15:30 w dni robocze.
Kasa Urz璠u czynna jest od godz. 8:00 do godz. 14:30 z przerw w godz. 11:00-12:00

Podatek od nieruchomo軼i, rolny i le郾y oraz op豉ta za odpady komunalne - p豉tne s na indywidualny numer rachunku bankowego ka盥ego p豉tnika, podany w decyzji podatkowej/pi鄉ie informuj帷ym.
Pozosta貫 nale積o軼i gminne, w tym op豉ta skarbowa, z wy陰czeniem op豉t za odpady komunalne nale篡 wp豉ca na konto bankowe Urz璠u Miasta i Gminy w Szczytnej:
Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie
66 9588 0004 7100 6943 2000 0010
Kod SWIFT/BIC banku: GBWCPLPP

Op豉ty dotycz帷e odpad闚 komunalnych nieop豉cane na konto indywidualne nale篡 dokonywa na konto
27 9588 0004 7100 6943 2000 0130

NIP: 883-13-29-787
REGON: 000531192

Sponsorzy przedsi瞝zi耩 promuj帷ych Gmin Szczytna:


w 2007 r. - Stolplast
w 2008 r. - ASM Inwestycje
w 2009 r. - Hydropolwiert
w 2010 r. - Fresh
w 2011 r. - Tajemniczy Ogr鏚
w 2012 r. - Marka Putz System
w 2013 r. - ZEM Sp z o.o.
w 2015 r. - Tartak Bartek
w 2016 r. - PPHU Szczytnik
w 2017 r. - NEON s.c.
w 2018 r. - MARBUD

Miasta partnerskie:
Mi璠zych鏚


Velké Pořiči


Tegernheim


Náměšť na Hané

Copyright © 2008 Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej - Piotr Pop豉wski