Gospodarka odpadami komunalnymi e-urzad Biuletyn Informacji Publicznej. CZ PL

Kamienny Trakt

Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu
POIS.02.05.00-00-0005/18
w ramach dzia豉nia 2.5, o priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014-2020

Projekt realizowany b璠zie w wojew鏚ztwie dolno郵御kim, w powiecie k這dzkim, w mie軼ie Szczytna, na dzia豉ch nr 127 i 99/4, AM1 obr瑿 0004 Szczytnik.

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI jest remediacja zanieczyszczonego terenu w Gminie Szczytna oraz utworzenie przestrzeni rekreacyjnej.

Szczeg馧owy opis zamierzenia zosta przedstawiony w rozdz.1.7. SW.

毒鏚貫m zanieczyszcze obszaru obj皻ego przedmiotowym projektem s historyczne zanieczyszczenia gleby. W historii Gminy Szczytna du膨 rol odgrywa przemys szklarski. Przez kilkadziesi徠 lat najwi瘯szym lokalnym pracodawc by豉 Huta Szk豉 Gospodarczego „SUDETY” zlokalizowana przy ul. Le郾ej w Szczytnej, czyli w bezpo鈔ednim s御iedztwie planowanych do remediacji dzia貫k. Huta zajmowa豉 si wytwarzaniem ozdobnych, r璚znie zdobionych wyrob闚 ze szk豉 o這wiowego (kryszta這wego), jej pocz徠ki si璕aj XVIII w. W latach powojennych zdobywa豉 renom, wykonuj帷 zastawy kryszta這we na brytyjski dw鏎 kr鏊ewski oraz dla armatora statku „BATORY”. Wobec tego mo積a przypuszcza, i obecne przekroczenia dopuszczalnych poziom闚 substancji w glebie powsta造 na skutek funkcjonowania w przesz這軼i wskazanego zak豉du przemys這wego. Obecnie natomiast nie ma mo磧iwo軼i okre郵enia 廝鏚豉 zanieczyszcze na terenie obj皻ym projektem.

KLUCZOWE INFORMACJE NT. PROJEKTU

1) Projekt realizowany jest na terenie miasta Szczytna.

2) Po realizacji projektu minimum 70% powierzchni terenu b璠zie stanowi teren zieleni. Powierzchnia dzia貫k wynosi 4,11 ha. ㄠczna powierzchnia nawierzchni utwardzanych wyniesie 4770,2 m2 czyli ok. 0,48 ha.

3)Tereny obj皻e projektem b璠 og鏊nodost瘼ne i bezp豉tne.

4) W badanych glebach zidentyfikowano przekroczenia zawarto軼i nast瘼uj帷ych substancji: O堯w; Antracen, Benzo(a)antracen; Chryzen; Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten; Benzo(a)piren; Indeno (1.2.3.cd)perylen; Benzo(g.h.i.)perylen; Dibenzo(a.h.)antracen i Frakcja oleju C12-C35.

5) Obszar realizacji projektu zlokalizowany jest na terenie zagro穎nym powodzi. W bezpo鈔ednim s御iedztwie dzia貫k obj皻ych projektem p造nie Bystrzyca Dusznicka. Wszystkie omawiane dzia趾i znajduj si w pobli簑 stadionu miejskiego. W kierunku zachodnim zlokalizowane s pola uprawne. W kierunku p馧nocno- zachodnim i zachodnim, od omawianych dzia貫k, za zabudow zlokalizowane s wi瘯sze obszary uprawne. Do po逝dniowej cz窷ci dzia趾i nr 127 przylega Bystrzyca Dusznicka, a dalej ogr鏚ki dzia趾owe. Od strony wschodniej dzia趾a nr 127 ograniczona jest drog asfaltow - ul. Le郾. Po drugiej stronie ul. Le郾ej zlokalizowane jest przedszkole publiczne. Do zachodniej granicy dzia趾i nr 99/4 przylega stacja hydrogeologiczna w Szczytnej, na kt鏎ej terenie wykonane s 3 odwierty badawcze. W odleg這軼i ok. 600m w kierunku wschodnim od dzia趾i nr 127 zlokalizowane jest uj璚ie w鏚 podziemnych. Analizowany teren po這穎ny jest na terenie otuliny Parku Narodowego G鏎 Sto這wych. Po逝dniowy fragment dzia趾i ewidencyjnej nr 127 znajduje si w granicach korytarza ekologicznego „G鏎y Sto這we GKZ-8A”.

6) Projekt realizowany jest na terenie miasta, kt鏎e nie znajduje si na li軼ie WHO miast z zanieczyszczeniem powietrza.

7) Przedsi瞝zi璚ie jest zgodne z Programem Ochrony 字odowiska dla Miasta i Gminy Szczytna przyj皻ym Uchwa陰 nr XXXVI/210/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24.05.2018r. w sprawie przyj璚ia Programu Ochrony 字odowiska dla Gminy Szczytna na lata 2018-2021 z perspektyw na lata 2022-2026”

Informacja o podejrzeniu wyst徙ienia nieprawid這wo軼i lub nadu篡cia finansowego:

- e-mail: nadu篡cia.pois@miir.gov.pl

- www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Klauzula RODO w zwi您ku z realizacj PO Ii 2014-2020

 

 

dnia: dodal/a: P.Pawlak

Zadaj pytanie burmistrzowi


Pytania do Burmistrza Szczytnej, Jerzego Kr鏊a, prosimy kierowa bezpo鈔ednio na adres e-mail: burmistrz@szczytna.pl Odpowiedzi na pytania udzielane b璠 osobi軼ie przez Burmistrza Szczytnej.

Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej
ul. Wolno軼i 42
57-330 Szczytna

Urz康 czynny jest w godz. 7:30-15:30 w dni robocze.
Kasa Urz璠u czynna jest od godz. 8:00 do godz. 14:30 z przerw w godz. 11:00-12:00

Podatek od nieruchomo軼i, rolny i le郾y oraz op豉ta za odpady komunalne - p豉tne s na indywidualny numer rachunku bankowego ka盥ego p豉tnika, podany w decyzji podatkowej/pi鄉ie informuj帷ym.
Pozosta貫 nale積o軼i gminne, w tym op豉ta skarbowa, z wy陰czeniem op豉t za odpady komunalne nale篡 wp豉ca na konto bankowe Urz璠u Miasta i Gminy w Szczytnej:
Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie
66 9588 0004 7100 6943 2000 0010
Kod SWIFT/BIC banku: GBWCPLPP

Op豉ty dotycz帷e odpad闚 komunalnych nieop豉cane na konto indywidualne nale篡 dokonywa na konto
27 9588 0004 7100 6943 2000 0130

NIP: 883-13-29-787
REGON: 000531192

Sponsorzy przedsi瞝zi耩 promuj帷ych Gmin Szczytna:


w 2007 r. - Stolplast
w 2008 r. - ASM Inwestycje
w 2009 r. - Hydropolwiert
w 2010 r. - Fresh
w 2011 r. - Tajemniczy Ogr鏚
w 2012 r. - Marka Putz System
w 2013 r. - ZEM Sp z o.o.
w 2015 r. - Tartak Bartek
w 2016 r. - PPHU Szczytnik
w 2017 r. - NEON s.c.
w 2018 r. - MARBUD

Miasta partnerskie:
Mi璠zych鏚


Velké Pořiči


Tegernheim


Náměšť na Hané

Copyright © 2008 Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej - Piotr Pop豉wski