Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi do pobrania poniżej wraz z klauzulą informacyjną.

Ważny komunikat dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:
Od dnia 1 maja 2023 roku obowiązuje nowy druk wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz karty osoby przyjętej do zakwaterowania.
Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki do pobrania:

Wniosek (3).pdf
Format: pdf, 312.28 kB
Karta pobytu (2).pdf
Format: pdf, 468.42 kB
KLauzula informacyjna RODO
Format: pdf, 106.81 kB