Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Współpraca Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z NGO

 

Szanowni Państwo,

Poniżej został podany adres mailowy przeznaczony do współpracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi na terenie Dolnego Śląska.

 

wolontariat@duw.pl