Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Aktualności

Burmistrz Szczytnej przypomina wszystkim mieszkańcom o konieczności wypełnienia zgłoszenia  o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go do Urzędu Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42 lub na adres poczty elektronicznej: szczytna@szczytna.pl 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

W przypadku osób, które nie dopełnią wyżej wymienionego obowiązku, zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na terenie nieruchomości ściekami.

Na podstawie decyzji Burmistrza Szczytnej podmiotami, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu naszej gminy są:

Lp.

Przedsiębiorca

Termin podjęcia działalności

Telefon

1

Bogdanik Zbigniew; 57-340 Szczytna, Batorów 22

2020.03.10

607-064-760

2

Giemza Dariusz; 57-340 Szczytna, Ludowa 34

2020.05.04

 

3

EKO-TIM Godzieszka Mirosław; 57-362 Krosnowice 193A

03.2023

74 868 52 38

4

Miejski Zakłąd Komunalny Sp. z o.o; 57-320 Polanica-Zdrój, Polanica Zdrój, Spacerowa 2

2019.01.02

74 865 17 80

5

mTOILET Sp z o.o; 03-226 Warszawa, Toruńska 31

2022.05.06

 

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAXER"; 58-340 Głuszyca, Wiejska 14

2018.07.24

696 922 569

7

Usługi Komunalne Sp z o.o; 57-330 Szczytna, Pocztowa 11

2020.07.08

74 8683-366

8

WC SERWIS POLSKA SP Z O.O; 41-808 ZABRZE, SZYBOWA 20E

2016.04.20

 

9

WOJTYŚ LECH; 57-300 KŁODZKO, SZALEJÓW GÓRNY 64/2

2017.03.21

608-181-009

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, powinny to uczynić niezwłocznie. 

Pliki do pobrania:

zgloszenie_zbiorniki_nowe.pdf
Format: pdf, 129.39 kB