Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

"Warsztaty przyszłościowe II"

27.10.2022 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, miały miejsce kolejne już warsztaty przyszłościowe dla uczniów w ramach konsultacji społecznych do projektu " Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Wolany w Gminie Szczytna".

Podobnie jak w pierwszej edycji uczniowie dzięki przeprowadzonym zajęciom mieli okazję uświadomić sobie, że potrzeby mieszkańców, inwestorów oraz gminy mają wpływ na planowanie przestrzenne,a wspólne szukanie kompromisów dąży do rozwoju gminy.

W trakcie warsztatów uczniowie klasy VIIIa wykazywali się aktywną postawą wobec otaczającej ich przestrzeni. Taki potencjał młodych ludzi z pewnością zaprocentuje w przyszłości aktywym uczestnictwem w konsultacjach na rzecz rozwoju  gminy i będzie przykładem do naśladowania dla pozostałych mieszkańców.