Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Dodatek osłonowy na rok 2024

Ocena 0/5

Szanowni Państwo

informujemy, że w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnej będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody* nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (z 2022r).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu, że dochód osoby nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Wnioski można składać:
> elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
> tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej przy ul. Szpitalnej 1 w godz. 7.30-15.30

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej ul. Szpitalna 1.

Prosimy wpisać we wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem: 74/8683-378 lub 797950399

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany, po otrzymaniu dotacji na ten cel z budżetu państwa.

Pliki do pobrania:

Wniosek - dodatek osłonowy
Format: pdf, 1.32 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności