Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Kwalifikacja wojskowa 2024

Ocena 0/5

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Miasta i Gminy Szczytna winny obowiązek ten spełnić w terminie 7 marca 2024 roku oraz 11 marca 2024 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko.

  • Burmistrz wzywa do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań, które osoba zobowiązana do stawiennictwa powinna otrzymać co najmniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem stawiennictwa.
  • W razie braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie, należy zawiadomić o tym fakcie burmistrza najpóźniej w dniu, w którym dana osoba miała się stawić do kwalifikacji wraz z uzasadnieniem – burmistrz wyznaczy nowy termin stawiennictwa.
  • Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  • Na osoby które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej burmistrz może nałożyć karę grzywny lub zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2024
Format: pdf, 75.28 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności