Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Informacje ogólne

Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Szczytna:

1. Wystawiając do odbioru worki zawierające odpady gromadzone selektywnie, należy każdy z nich oznakować osobną etykietą (kodem identyfikacyjnym).

2. Popiół z palenisk domowych należy gromadzić razem z pozostałościami po sortowaniu.

3. Dokonując wpłat należy w tytule przelewu oznaczyć dokładnie okres, którego dotyczy wpłata, np. „za miesiąc.... 2022”    lub „za miesiące: ....... 2022”. Osoby chcące dokonywać płatności przy wykorzystaniu blankietów wpłat proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie (74 868 33 05 wew. 36 lub 26) bądź osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna, pokój nr 13.

4. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać do odbioru poza ogrodzenie posesji. W przypadku braku takiej możliwości należy poinformować o zaistniałej sytuacji tut. urząd (74/868 33 05 wew. 36 lub 26, e-mail: szczytna@szczytna.pl) przed wyznaczonym harmonogramem dniem odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zostaną wówczas ustalone warunki, na jakich będzie można pozbywać się powyższych odpadów.

5. Karta PSZOK uprawnia do oddawania odpadów komunalnych w ramach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczytnej, ul. Pocztowa 11 oraz odbioru worków do segregacji odpadów komunalnych. Odbiór w/w worków nie dotyczy osób, które zamieszkują budynki wielorodzinne posiadające minimum 8 lokali mieszkalnych.

6. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zaległości lub nadpłaty za poprzedni okres rozliczeniowy prosimy o kontakt telefoniczny bądź stawienie się osobiście w tutejszym urzędzie.

zasady zbierania odpoadów

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Pliki do pobrania:

Segregacja odpadów
Format: jpg, 168.2 kB
Sposób postępowania z odpadami ze styropianu
Format: jpg, 142.59 kB