Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Sołectwa

Niwa

Pierwsza wzmianka o Niwie pochodzi z 1337 roku. W roku 1380 istniało tu wolne sędziostwo. W roku 1404 część wsi kupił zakon augustianów z Kłodzka. W roku 1549 Niwa była już dużą wsią, nadal istniało wolne sędziostwo.
Po 1945 roku Niwa zachowała swój rolniczy charakter.
Atrakcje turystyczne
    • Kapliczka Matki Boskiej znajduje się w ogrodzie plebani po prawej stronie schodów prowadzących do kościoła św. Wita. Pierwotnie w miejscu tym do połowy XX wieku znajdowała się kompozycja przedstawiająca modlitwę Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, w otoczeniu śpiących apostołów. Obecnie z kompozycji tej pozostał jedynie kamienny postument z wyrytymi na ścianach napisami w języku niemieckim.
      Na postumencie tym stał kielich, przed którym modlił się Pan Jezus - Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie! Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Jest to po przetłumaczeniu fragment modlitwy wyryty na ścianie frontowej postumentu. Na postumencie zamiast kielicha posadowiona jest kamienna kapliczka nakryta dwuspadowym daszkiem. W płycinie znajduje się płaskorzeźba popiersia Matki Boskiej. Kapliczka ta przeniesiona została prawdopodobnie z pobliskiego cmentarza ze starego nagrobka.

    • Kolumna z figurą św. Jana Nepomucena stoi nieopodal wiejskiej drogi i potoku Cicha. Barokowa rzeźba datowana jest na 1737 rok co potwierdza inskrypcja fundacyjna wyryta w języku niemieckim "AUF VERLANGEN / DES CHRISTIAN / SCHLEICHERS ERBLIC / HEN WISEN MUILLER / DURCH HINTTER LAS / SENT. WITTIB CATHA / RINA UND DIE TECHTER / THERESIA UND ELISABETH / IST. DIESE STATTUA AUS / GERICHT WORDEN / ANNO 1734/" (Ta statua została postawiona w intencji Christiana Schleichersa).
      Poniżej wyryta jest data renowacji kolumny – 1792 r. Postać Jana Nepomucena przedstawiona jest w lekkim kontrapoście, w tradycyjnym stroju i głową nakrytą biretem. Przy piersi trzyma uszkodzony kamienny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem.