Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Dla Mieszkańca

Numery kont

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz pozostałe należności gminne, w tym opłata skarbowa, z wyłączeniem opłat za odpady komunalne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej:
Bank Spółdzielczy w Kłodzku
64 9523 0001 0004 3166 2000 0003
Kod SWIFT/BIC banku: POLUPLPR

Opłaty dotyczące odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, bądź numer konta:
37 9523 0001 0004 3166 2000 0004