Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Podstawowe dane dotyczące terenu

Teren opracowania znajduje się w województwie Dolnośląskim w zachodniej części powiatu Kłodzkiego. Opracowanie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 99/4 oraz 127 obręb Szczytnik (AM-1), Gmina Szczytna, Powiat Kłodzki, Woj. Dolnośląskie.. Właścicielem terenu opracowania jest Gmina Szczytna, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna. Łączna powierzchnia działek wynosi ok. 4,5 ha. Teren opracowania pozbawiony jest zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy innej.

Kamienny Trakt Mapa

Założeniem projektu było stworzenie układu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym z wydzieloną częścią parku miejskiego, parku krajobrazowego, a także geo-parku o charakterze edukacyjnym opartym na ścieżce zdrowia.