Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Program Ciepłe Mieszkanie - statystyka

STATYSTYKA PROGRAMU „ CIEPŁE MIESZKANIE” GMINY SZCZYTNA NA DZIEŃ 29.02.2024 r.

Liczba zrealizowanych - zakończonych przedsięwzięć: 8
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 127 482,13 zł

SKORZYSTAJ Z POMOCY JAKĄ OFERUJE PROGRAM „ CIEPŁE MIESZKANIE „