Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Szanowni Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”
mający na celu pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków i rozliczaniu dotacji

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Ze względu na duże zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania. 

Osoby zainteresowane programem mogą kontaktować się z tutejszym punktem pod numerem telefonu 74 8683 305 wew. 26 , bądź mailowo : ochrona.powietrza@szczytna.pl

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  a Gminą Szczytna.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o  poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy w ramach programu, a także uzyskać pomoc przy rozliczeniu dofinansowania.

Właściciele budynków, którzy kwalifikują się do poziomu podwyższonego i najwyższego dofinansowania przed sporządzeniem wniosku o dotację pobierają zaświadczenie potwierdzające przeciętny, średni dochód na osobę w ich gospodarstwie  domowym. Właściwym organem  do wydania tego zaświadczenia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej przy ul. Szpitalnej 1. 

STATYSTYKA PROGRAMU „ CZYSTE POWIETRZE”
 GMINY SZCZYTNA NA DZIEŃ 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  187
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 143
Liczba zrealizowanych-zakończonych przedsięwzięć: 82
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 482 305,18 zł

 

SKORZYSTAJ Z POMOCY JAKĄ OFERUJE
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE