Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Spotkanie informacyjne z Radnymi i Sołtysami

Podczas obrad Rady Miejskiej w Szczytnej przybliżona została tematyka związana z planowaniem przestrzennym w tym: rodzaje dokumentów, przebieg procedury planistycznej, konsekwencje zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Został także przedstawiony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Wolany i porównany do obecnie obowiązującego.

Spotkanie on linespotkaniespotkaniespotkanie