Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Spotkanie konsultacyjne - otwarte dla mieszkańców oraz spacer badawczy

19 marca 2022 miało miejsce spotkanie konsultacyjne - otwarte dla mieszkańców Wolan oraz spacer badawczy.

W miejscowej świetlicy odbyła się prezentacja poświęcona zagadnieniom związanym z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, konsekwencjami ich uchwalenia i procedurą planistyczną, a także omówione zostały zagadnienia ujęte w planie.

Podczas spaceru badawczego zaprezentowany został proponowany teren pod budowę nowej świetlicy w Wolanach.

wolanywolanywolanywolany