Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Strefa krajobrazowa

Strefa krajobrazowa - nr ewid. działki 127 - głównym założeniem tej części było podkreślenie osi widokowej przebiegającej wzdłuż całej strefy, kierującej wzrok użytkowników na Góry Bystrzyckie i Orlickie. W celu podkreślenia osi zaprojektowano szpaler drzew z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos). Strefa ma pełnić funkcję spacerową i wypoczynkową. Zaplanowano także liczne ciągi piesze i ścieżkę rowerową. Charakter drzewostanu ma podkreślać walory krajobrazowe drzew, dlatego wybrano gatunki najlepiej prezentujące się w formie soliterów takie jak Buk pospolity (Fagus sylvatica) w odmianie 'Atropurpurea', Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) czy dąb bezszypułkowy (Quercus petraea). Wszystkie osie widokowe mają kierować wzrok użytkowników na ciekawe elementy krajobrazu np. małą architekturę i kompozycje roślinne. Ważnym elementem tej części jest zachowanie jak największej bioróżnorodności gatunkowej. Przeważają gatunki rodzime i miododajne. Duży obszar zajmować będzie łąka kwietna będąca wyjątkowo bogatym siedliskiem dla licznych gatunków fauny i flory. W tej części małą architekturę stanowią ławki, drewniane leżaki, kosze na odpady, latarnie solarne, okrągła rabata na łączeniu ciągów komunikacyjnych oraz duża drewniana altana zlokalizowana na końcu głównej osi widokowej.