Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: W okolicy

Trasy narciarstwa biegowego

Trasy narciarstwa biegowego wyznaczone są w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz na terenie obszaru chronionego krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich.

Trasy znajdujące się w obrębie PNGS o łącznej długości ok 30 km są trasami ruchomymi, oznakowanymi tymczasowo. Ewentualne korekty uzależnione są od warunków pogodowych oraz prac na terenie samego Parku Narodowego. W sumie wyznaczone są pętle, których przebieg umożliwia poruszanie się po całym niemal obszarze Parku. Główna pętla oznaczona jest kolorem zielonym. Jej przebieg jest następujący: Karłów - Łąki Pasterskie - Pasterka - Droga nad Urwiskiem - Skalne Grzyby - Batorówek - Karłów. Trasa ta ma długość około 26 km. Kolorem czerwonym oznaczone zostały trasy łącznikowe. Odcinek biegnący Praskim Traktem (łącznik Karłowa ze skalnymi Grzybami) ma długość ok 4,5 km. Drugi łącznik wyznaczony tym kolorem łączy Pasterkę z przejściem granicznym na Machowskim Krzyżu. Ma on długość ok 1,5 km. Mapka
 
Trasa narciarstwa biegowego znajdująca się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich o łącznej długości około 45 stanowi część traktu narciarsko-rowerowego schroniska Szarotka. Pętla oznaczona kolorem zielonym przebiega od Rozdroża pod Bieścem w kierunku Przełęczy pod Uboczem doliną rzeki Bystrzycy, następnie przez Królewski Las Drogą zbłąkanych wędrowców  do Polany św. Huberta i dalej do Rozdroża pod Bieścem.