Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Urząd

Urzędnicy

Monika Bednarska
stanowisko ds. mienia gminnego
pok. nr 1 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 38
Karolina Karkusiewicz
stanowisko ds. obsługi interesantów
pok. nr 1 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 14
Gabriela Wybraniec
stanowisko ds. obsługi kasy
pok. nr 1 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 34
Joanna Janas
stanowisko ds. wymiaru
pok. nr 2 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 31
Marta Kijanka
stanowisko ds. wymiaru
pok. nr 2 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 30
Teresa Zarówna
stanowisko ds. finansowych
pok. nr 2 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 30
Monika Żak
stanowisko ds. księgowości podatkowej
pok. nr 2 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 33
Patrycja Oberda
Zastępca Skarbnika
pok. nr 3 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 32
Małgorzata Kucharzewska
stanowisko ds. gminnego zasobu mieszkaniowego
pok. nr 3 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 32
Piotr Popławski
stanowisko ds. informatyki i informacji publicznej
pok. nr 4 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 28
Anna Arcinowska
Zastępca Kierownika USC
pok. nr 6 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 17
Kamila Draczyńska
Kierownik USC
pok. nr 6 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 24
Rafał Kotfas
stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
pok. nr 7 - parter
tel.: 74 86 83 305 w. 41
Marlena Tracz
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Powietrza
pok. nr 9 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 22

stanowisko ds. klimatu
pok. nr 9 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 22
Kamila Rusińska
stanowisko ds. środków zewnętrznych
pok. nr 10 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 21
Anna Tymcio
stanowisko ds. obsługi rady i sołectw
pok. nr 11 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 23
Bożena Brodziak
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i majątku gminy
pok. nr 12 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 18
Katarzyna Leszczyńska
stanowisko ds. budownictwa
pok. nr 12 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 18
Iga Tulin
stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
pok. nr 12 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 19
Agnieszka Baranowska
stanowisko ds. ochrony środowiska i powietrza
pok. nr 13- 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 26
Beata Kwolek
stanowisko ds. usług komunalnych
pok. nr 13 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 36
Mateusz Janas
stanowisko ds. oświaty, zdrowia i pomocy społecznej
pok. nr 14 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 29
Aneta Milke - Bułka
stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, rolnictwa i porządku publicznego
pok. nr 14 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 15
Jolanta Musiał - Mikrut
Radca Prawny
pok. nr 15 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 25
Małgorzata Kępińska
Sekretariat Burmistrza
pok. nr 16 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 12
Anna Pabian
stanowisko ds. gospodarki zasobami lokalowymi i gruntowymi
pok. nr 17 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 27
Tadeusz Padykuła
stanowisko ds. infrastruktury technicznej
pok. nr 17 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 20
Aleksandra Rais
stanowisko ds. techniczno - gospodarczych
pok. nr 17 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 27
Krzysztof Hawałej
Kierownik Referatu Technicznego
pok. nr 18 - 1 piętro
tel.: 74 86 83 305 w. 35
Agata Gębczyńska
archiwista
ul. Pocztowa 11
tel.: 74 8683 367