Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

"Warsztaty Przyszłościowe I"

01.03.2022 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, odbyły się warsztaty przyszłościowe dla uczniów w ramach konsultacji społecznych do projektu " Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Wolany w Gminie Szczytna".


Uczniowie dzięki przeprowadzonym zajęciom mieli okazję uświadomić sobie, że potrzeby mieszkańców, inwestorów oraz gminy mają wpływ na planowanie przestrzenne,a wspólne szukanie kompromisów dąży do rozwoju gminy.

Podczas warsztatów uczestniczyli uczniowie klasy VIII c, którzy wykazywali aktywną postawę wobec otaczającej ich przestrzeni. Z tak dużym potencjałem z pewnością w przyszłości będą brać udział w konsultacjach na rzecz rozwoju gminy oraz zachęcać innych do takiej postawy.

fot.fot.fot.