Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami komunalnymi

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. Od początku października do końca marca w dniach od wtorku do piątku PSZOK jest otwarty w godzinach od 12:00 do 16:00.

2. Od początku kwietnia do końca września w dniach od wtorku do piątku PSZOK jest otwarty w godzinach od 14:00 - 18:00

3. W soboty przez cały rok PSZOK jest otwarty od godziny 10:00 do 14:00.

W w/w godzinach można odbierać w Usługach Komunalnych ul. Pocztowa 11, 57-330 Szczytna, worki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Adres:
Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Ul.Pocztowa 11
57-330 Szczytna

Nr telefonu do Usług Komunalnych:
tel. 74 86 83 366 / 367

Pliki do pobrania:

deklaracja_GOK_20-21(3).pdf
Format: pdf, 145.84 kB