Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
słonecznie
8°C

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2024 r.  w formie profilaktycznych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

Ocena 0/5

Burmistrz Szczytnej ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2024 r.  w formie profilaktycznych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna w latach 2023-2026

I. Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia  11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

II. Oferentami mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w  art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym - spełniające kryteria oceny wskazane  w ogłoszeniu o konkursie.

III. Zadanie będące przedmiotem konkursu: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym poprzez realizację:

1) Zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, których celem jest ograniczenie zagrożeń związanych  z uzależnieniami od substancji takich jak alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne oraz uzależnienia behawioralne. Wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, a także wykształcenie alternatywnych do sięgania po substancje psychoaktywne sposobów spędzania czasu wolnego. 

2) Zajęć profilaktycznych dla seniorów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie poziomu wiedzy na temat ryzyka, konsekwencji zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja środowisk, rozwijanie wartościowych i korzystnych dla zdrowia psychicznego i fizycznego zainteresowań.

IV. Zajęcia profilaktyczne będą prowadzone w formie zajęć sportowych, artystycznych, edukacyjnych  i wyjazdowych. 

V. Oczekiwane rezultaty:

1) Promowanie wzorca zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć;

2) Promowanie odpowiednich zachowań społecznych, szczególnie funkcjonowanie w grupie;

3) Zwiększenie wiedzy uczestników zajęć na temat zagrożeń związanych z nałogami, używkami, brakiem aktywności;

4) Wykształcenie postaw asertywnych związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych;

5) Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami;

6) Rozbudzenie wśród uczestników zajęć pasji w zakresie swoich zainteresowań;

7) Zwiększenie poczucia własnej wartości;

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 63.980 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł). Jedna oferta może zostać złożona na jedno zadanie konkursowe. Jeżeli Oferent chce złożyć ofertę na więcej zadań, to na każde zadanie należy złożyć osobną ofertę.

VII. Termin realizacji zadań konkursowych: do 31.10.2024 r

VIII. Miejsce realizacji zajęć: Gmina Szczytna, w uzasadnionych przypadkach poza terenem Gminy

IX. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Szczytnej. 

X. Oferty konkursowe (załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2024r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna w godz. od 7.30 do godz.15.30 lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka. Dla ofert wysłanych pocztą decyduje data dostarczenia do OPS. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem podmiotu oraz nazwą "Konkurs ofert na zajęcia profilaktyczne w 2024 r." 

XI. Do oferty konkursowej należy dołączyć aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualny statut poświadczony za zgodność z oryginałem - w przypadku kopii.

XII. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczytna.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.